Søk Pandefri-støtte!

Søk Pandefri-støtte!

Frist: 12. september 2021.

I forbindelse med at vi nå tar tilbake hverdagen og skal feire frivilligheten, deler vi ut 1 000 000 kroner sammen med Viken fylkeskommune og Aktive Lokalsamfunn. Aktive Lokalsamfunn er Viken idrettskrets’ betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Hvem kan søke?
Frivillige organisasjoner som er tilknyttet enten Viken idrettskrets, Forum for natur og friluftsliv, Musikkrådene i Viken, Viken teaterråd eller Viken barne- og ungdomsråd.

Hva kan man søke støtte til?
Man kan søke støtte til arrangementer, markedsføring, utstyr eller hva enn man måtte trenge i forbindelse med gjenåpningen. Det oppfordres særlig til å innlede et samarbeid med skolen og på tvers av frivillige organisasjoner. Tiltak som kan videreføres inn i 2022 (Frivillighetens år) vil bli prioritert.

Hvor mye kan man søke om?
Man kan maksimalt søke om kroner 30 000.

Fyll ut skjema for å søke støtte